Personuppgiftspolicy

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som vi behandlar är information som du har lämnat till oss i samband med din annonsering.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar av oss. Personuppgifterna kan i samband därmed komma att lämnas ut till tredje part. Genom att lämna dina personuppgifter till oss anses du samtycka till denna behandling. Personuppgifterna kan också komma att användas vid direktmarknadsföring från oss till dig. Däremot kommer vi inte att sälja dina personuppgifter vidare för direktmarknadsföring av tredje part. Personuppgifter som du lämnar till oss sparas bara så länge som du själv önskar, och du har möjlighet att uppdatera dina uppgifter när du vill.

Personuppgiftsansvar

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Mediakraft. Mediakraft är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Mediakrafts webbplats (http://www.jobsoft.se), och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med lag. Det är till Mediakraft du vänder dig om du vill rätta någon uppgift eller få information om behandlingen av dina personuppgifter.