Mer information

Universitetslektor i arbetsterapi

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Enheten för arbetsterapi (https://neurophys.gu.se/) har en kreativ forskningsmiljö och brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen har fokus på vardagsaktiviteters relation till hälsa genom hela åldersspannet, från barn till äldre personer. Forskargrupper som har sin bas på enheten är TIDAS forskargrupp med fokus på metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska deras behov av sjukskrivning. ProDo forskargrupp med fokus på möjligheter och hinder i görandet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar på grund av neurologisk problematik. Enheten har också ett nära samarbete med forskargruppen FRESH som har fokus på äldre personers hälsa. På enheten och i forskargrupperna har vi doktorander, juniora och seniora forskare med en bred expertis som innefattar kunskaper om medicin, hälso-, aktivitets- och samhällsvetenskap, samt förmåga att bedriva kvalitativ forskning, RCTs, epidemiologiska studier och instrumentutveckling.

Ämne 
Arbetsterapi

Ämnesbeskrivning 
Arbetsterapi baseras på aktivitetsvetenskap vilket består av kunskaper om och studier av människan i aktivitet och görandet, hennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den sociala och kulturella. Vidare inbegriper ämnet kunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och kunna ta kontroll över sitt liv i det samhälle personen lever i. Ämnet består också av kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet. Utifrån den komplexa innebörden av människors görande och aktivitet i vardagen knyter arbetsterapi an till humanvetenskapliga, medicinska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att verka som pedagog vid arbetsterapeutprogrammet samt genom sin yrkeserfarenhet och forskning bedriva utveckling av huvudämnet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av teoretisk och praktisk undervisning av studenter i arbetsterapi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå där den sökandes yrkeserfarenhet ska tillämpas i relevanta undervisningssituationer. Arbetet innebär även kursansvar, kursplanering, examinationer, administration, utvecklingsarbete och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet arbetsterapi. Undervisning sker på såväl svenska som engelska. I anställningen ingår att bedriva forskning som bidrar till utveckling inom forskningsämnet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, att ingå i eller att leda en forskargrupp, att självständigt producera vetenskapliga artiklar samt aktivt söka externa medel. Handledning av forskarstuderande kan ingå. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen inom arbetsterapi eller aktivitetsvetenskap eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdigt för anställningen, visad pedagogisk skicklighet samt arbetsterapeutexamen. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning.

Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten bedöms i första hand och viktas lika. I andra hand viktas yrkesskicklighet och förmåga till samarbete kommunikativ förmåga.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom värdering av kvaliteten av sökandes publikationer i peer review-granskade tidskrifter, forskningsanslag erhållna i konkurrens, att vara forskargruppsledare eller att vara delaktig i forskargrupp. Erfarenhet av handledning på forskarnivå är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till förmåga till undervisning, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt handledning inom ämnet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i undervisningen på grundnivå och/eller på avancerad nivå.

Yrkesskicklighet bedöms genom dokumenterat arbete som arbetsterapeut, utbildning och specialisering inom ett område, dokumenterat deltagande i utvecklingsarbete som kan bidra till det pedagogiska arbetet och utvecklingen av ämnet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.

Vid tillsättningen kommer mycket stor vikt att fästas vid god förmåga till samarbete i lärarlag och kommunikativ förmåga med studenter i både det svenska och engelska språket.

Anställning 
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid (100 %) med placering för närvarande på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Programansvarig Greta Häggblom Kronlöf, telefon 031-786 5736, greta.haggblom­kronlof@neuro.gu.se
Biträdande sektionschef, Annelie Gutke, telefon 031-786 5747, annelie.gutke@neuro.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Arbetsterapeutexamensbevis
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/853 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2 oktober 2023 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.