Mer information

Professor i arbetsterapi

Ref PAR 2023/305

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Enheten för arbetsterapi (https://neurophys.gu.se/) har en kreativ forskningsmiljö och brett samarbete med tvärprofessionella forskargrupper nationellt och internationellt. Forskningen har fokus på vardagsaktiviteters relation till hälsa genom hela åldersspannet, från barn till äldre personer. Forskargrupper som har sin bas på enheten är TIDAS forskargrupp med fokus på metoder för att tidigt identifiera, behandla och stödja personer så att de kan behålla sin förmåga att arbeta, förbättra sin hälsa och minska deras behov av sjukskrivning. ProDo forskargrupp med fokus på möjligheter och hinder i görandet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar på grund av neurologisk problematik. Enheten har också ett nära samarbete med forskargruppen FRESH som har fokus på äldre personers hälsa. På enheten och i forskargrupperna har vi doktorander, juniora och seniora forskare med en bred expertis som innefattar kunskaper om medicin, hälso-, aktivitets- och samhällsvetenskap, samt förmåga att bedriva kvalitativ forskning, randomiserade kontrollerade studier, epidemiologiska studier och instrumentutveckling.

Ämne 
Arbetsterapi 

Ämnesbeskrivning 
Arbetsterapi baseras på aktivitetsvetenskap vilket är kunskap om och studier av människan i aktivitet och görandet, hennes förmåga att använda sin tid och miljö, såväl den fysiska som den institutionella, sociala och kulturella. Vidare inbegriper ämnet kunskaper om människans engagemang, vilja och förmåga att ha och kunna ta kontroll över sitt liv i det samhälle personen lever i. Ämnet består också av kunskap om vanor, livsmönster och miljöns betydelse för aktivitet. Utifrån den komplexa innebörden av människors görande och aktivitet i vardagen knyter arbetsterapi an till humanvetenskapliga, medicinska naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och teknologiska kunskapsområden. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att ha ett övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Innehavaren förväntas bedriva forskning inom ämnesområdet med nationell och internationell flerprofessionell samverkan, leda en forskargrupp och kontinuerligt söka forskningsanslag i konkurrens. Innehavaren ska ta en aktiv roll för att främja en kreativ forskningsmiljö för forskare och doktorander, och stödja medarbetarna i sina forskningskarriärer. I anställningen ingår vidare att undervisa och handleda studenter på såväl forskarnivå som på avancerad och grundnivå. Administrativa uppgifter relaterat till undervisning och forskning ingår i anställningen. Ledningsuppdrag och andra uppdrag vid sektionen, institutionen och fakulteten kan komma att ingå. 

Behörighet 
Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut och ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder 
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid bedömning kommer lika stor vikt att läggas på den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid förmåga att leda och bedriva forskning på hög nationell och internationell nivå inom ämnesområdet, förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, förmåga att attrahera doktorander och forskningsmedarbetare samt dokumenterad förmåga att handleda på forskarnivå. Den vetenskapliga skickligheten bedöms också utifrån kvalitet och originalitet i form av peer-review granskade publikationer i internationella tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid visad pedagogisk skicklighet på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att förmågan kan bedömas.

Vid tillsättningen kommer även förmåga att samverka och interagera med det omgivande samhället, förmåga att leda personal samt administrativ förmåga att beaktas.

Anställning 
Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid (100 %) med placering för närvarande på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 
• Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
• Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
• Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd och eventuella intervjuer genomförs
• Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
• Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
• Ärendet förs till rektor för beslut 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Biträdande sektionschef Annelie Gutke på 031-786 5747 eller annelie.gutke@neuro.gu.se
Professor Kristina Holmgren på 031-786 57 26 eller kristina.holmgren@neuro.gu.se

Fackliga organisationer 
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av kandidater görs på basis av de kvalifikationer som registrerats i ansökan. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Bevis legitimation som arbetsterapeut
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer


Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2023/305 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 24 oktober 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.