Mer information

Arbetsterapeuter till spännande tjänster hos Habiliteringen i Region Uppsala

Arbetsterapeuter till spännande tjänster hos Habiliteringen i Region Uppsala
Habiliteringen i Region Uppsala tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa och har i många år varit en ”habilitering i framkant”. Vi är en specialiserad verksamhet och har vår spetskompetens inom autism, intellektuell funktionsnedsättning och olika former av medfödda rörelsenedsättningar och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. 

Som arbetsterapeut hos oss ingår du i en tvärprofessionell enhet med en viktig roll i det teambaserade behandlings- och utredningsarbetet. Våra tvärprofessionella team finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar. I dina arbetsuppgifter ingår att utifrån den enskildes behov analysera, kartlägga/bedöma, behandla och ge råd och stöd för att öka förmåga till aktivitet och delaktighet. I arbetsuppgifterna ingår även utprovning och förskrivning av kognitiva hjälpmedel samt hjälpmedel för fysiska funktionsnedsättningar. En stor och viktig del av arbetet handlar om att ge handledning, utbildning och information till personerna själva, anhöriga och nätverk. Det ingår även att samverka med andra verksamheter inom den privata och offentliga sektorn.

Verksamheten präglas av utveckling och ett evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egen verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens och därmed lika vård inom länets olika enheter. Alla nyanställda har en personlig mentor under första året. Inom förvaltningen finns en Forsknings- och Utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.  

Är du den vi söker? 
Vi söker nu dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet av arbete med patienter som har funktionsnedsättning. Samtliga tjänster är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Vi har bekväma arbetstider med lediga helger och röda dagar inklusive flextidsavtal. Delvis möjlighet till distansarbete finns. Som ny arbetsterapeut i vår verksamhet får du en grundlig introduktion och yrkeshandledning av erfaren yrkeskollega. Inom ramen för din anställning finns också möjlighet att vara med i utvecklings- och förändringsarbete. Vi ger dig dessutom möjlighet till teamhandledning, regelbundna yrkesträffar och friskvårdsbidrag. Region Uppsala har förmåner som gör skillnad och du kan läsa mer om våra förmåner här.

Lediga tjänster
Enheten för autism: Här möter vi patienter med autismspektrumstörning. Ledig tjänst finns i vårt team för patienter i åldrarna 13-18 år.

Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning & autism: Här möter vi patienter med intellektuell funktionsnedsättning varav vissa även har autismdiagnos. Ledig tjänst finns i vårt team för patienter i åldrarna 5-18 år.

Habiliteringen för rörelsenedsättning: Här möter vi patienter med cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, ryggmärgsbråck, flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada. Ledig tjänst finns för arbete mot alla åldrar. 

Habiliteringen i Östhammar: Enheten i Östhammar vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna och till alla habiliteringens alla målgrupper. Ledig tjänst finns för arbete mot alla åldrar. Om du bor i Uppsala har du möjlighet att få resan till Östhammar på arbetstid. 

Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta: 

Gruppchef Sara Rydqvist på Habiliteringen för autism, e-post sara.rydqvist@regionuppsala.se 

Gruppchef Anna Randhav Thornström på Habiliteringen för intellektuell funktionsnedsättning & autism, e-post anna.thornstrom@regionuppsala.se

Gruppchef Lisa Fjällström på Habiliteringen för rörelsenedsättning och i Östhammar, e-post lisa.fjallstrom@regionuppsala.se

Ansökan

För mer information om de olika tjänsterna och för att ansöka vänligen se Lediga jobb i Region Uppsala.