Arbetsterapeut till Kilafors Din hälsocentral och Arbrå Din hälsocentral

Om jobbet

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.Verksamhetsområdet Primärvård har cirka 1000 medarbetare inom sex verksamhetsområden. Våra 27 hälsocentraler är basen i hälso- och sjukvården. Till

verksamhetsområdet hör även sjukvårdsrådgivning, familjeläkarjourer, ungdomsmottagningar. Våra patientlöften - alltid, nära och trygg- är stommen i vår verksamhet. Kilafors Din hälsocentral och Arbrå Din hälsocentral har tillsammans cirka 6300 listade patienter, vi har förutom familjeläkarmottagning även familjeläkarjour, dietist, psykosociala behandlare och BVC.

ARBETSUPPGIFTER

Som arbetsterapeut på hälsocentralen skall du ansvara för att patienter erhåller bedömning, behandling och förebyggande åtgärder för alla förekommande diagnoser och tillstånd inom det arbetsterapeutiska kompetensområdet. Detta kan innefatta bland annat handbedömningar, bostadsanpassning, förskrivning av hjälpmedel och demensutredningar.

Arbetsterapeuten är en naturlig viktig del i det gemensamma arbetet som också omfattar bland annat patientundervisning, rådgivning, sjukdomsförebyggande arbete och vårdprevention, tillsammans med övriga yrkeskategorier som finns på hälsocentralen.

Arbetet bedrivs både i patientens hem samt på mottagning och kan ske både individuellt och i grupp. Vi lägger vikt vid att ni som arbetsgrupp ska ha en hållbar och stimulerande arbetsmiljö och räknar därför med stor delaktighet i utformningen av det dagliga arbetet. Intresse av utveckling av arbetssätt och verksamhet för patienternas bästa är också meriterande.

Tjänsten är en kombinationstjänst där du delar din arbetstid mellan Kilafors Din hälsocentral (50%) och Arbrå Din hälsocentral (50%).

KVALIFIKATIONER Du är utbildad arbetsterapeut och gillar att arbeta i team med andra yrkeskategorier och enskilt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:

Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Om anställningen

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid.

Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse