Mer information

Arbetsterapeut deltid

Vi söker en leg arbetsterapeut som vill jobba 10-20% på vår vårdcentral med de i primärvården sedvanliga arbetsuppgifterna.

Du kanske har ett annat arbete på deltid och önskar en extratjänst eller så är du kanske pensionär och vill upprätthålla kontakten med arbetslivet och din profesionella förmåga.

Aneby vårdcentral är en liten arbetsplats i en mindre kommun. Vi är privat drivna enligt Vårdval i Region Jönköpings län. Vi har ett gott arbetsklimat och en god sammanhållning. Beslutsvägarna är korta och du får ta mycket eget ansvar för ditt arbete.

Du kommer möta människor med handproblem före och efter operationer. Vi vill därför att du har rätt utbildning och/eller erfarenhet av handproblem. Du får delta i våra demensutredningar genom att utföra MMT (MMSE) och anhörigintervjuer på arbetsplatsen eller vid hembesök samt registrera utredningar i kvalitétsregister. Du kan också få göra funktionsbedömningar av långtidssjukskrivna utifrån din profession.